59: Klassresa eller klasskamp

Konflikter mellan olika samhällsklasser blir alltmer påtagliga. Samtidigt är möjligheten till klassresor begränsad, bland annat av den omfattande välfärdsstaten. Meritokrati har gått från eftersträvansvärt ideal till en floskel för att legitimera elitens positioner.

Turn on, tune in, freak out!

Stöd Kompass frihetliga arbete via Patreon!
Become a patron at Patreon!