64: Kulturpolitiken vs den konstnärliga friheten

Den konstnärliga friheten är oförenlig med politisk styrning av kulturen. Det visste redan alla frihetligt sinnade kulturutövare. Nu har dock statens egen analysmyndighet belyst kulturpolitikens självmotsägelser och riktar skarp kritik mot den politiska styrningen.

Turn on, tune in, freak out!

Stöd Kompass frihetliga arbete via Patreon!
Become a patron at Patreon!