67: Erik Lakomaa om vapenlagstiftningen

Svensk vapenlagstiftning är ett dysfunktionellt lapptäcke som ingen egentligen förstår hur det kom till eller vad det syftar till. Det menar Erik Lakomaa som är forskare och en av Sveriges mest profilerade debattörer i vapenfrågor.

Turn on, tune in, freak out!

Stöd Kompass frihetliga arbete via Patreon!
Become a patron at Patreon!