65: Otrygghet är ofrihet

Oron för det allt grövre våldet i samhället inskränker vår frihet. När vi börjar anpassa vårt beteende av rädsla för repressalier har de kriminella redan vunnit. Men även ökad repression för att krossa gängen är ett hot mot hederliga medborgares fri- och rättigheter.

Turn on, tune in, freak out!

Stöd Kompass frihetliga arbete via Patreon!
Become a patron at Patreon!