38: Politikens makt över arkitekturen

Både marknaden och demokratin misslyckas med att leverera den sorts hus människor faktiskt vill bo i. Arkitektkåren upprätthåller ett impopulärt smakmonopol, och alla som inte gillar den moderna arkitekturen avfärdas som totalitära populister.

Turn on, tune in, freak out!

Stöd Kompass frihetliga arbete via Patreon!
Become a patron at Patreon!