Nu kan du bli en Kompassmecenat!

Efter påtryckningar från läsare och lyssnare har vi äntligen startat en Patreon-sida där de som vill stödja vårt frihetliga arbete kan göra det genom månatliga donationer. Kompasspodden och Kompass Magasin är helt fristående och oberoende från ekonomiska och andra intressen.

Genom Patreon kan ni som lyssnare och läsare stödja verksamheten genom att täcka en del av de utgifter vi har kopplade till podden och nättidningen.

Eftersom vi vet att olika människor har olika förutsättningar har vi valt att dela upp de olika nivåerna utifrån klasstillhörighet. Mecenatnivåerna på vår Patreon är:

Knegare €3 / mån

Som knegare på fabriksgolvet ser du dina surt förvärvade slantar skattas bort för att omfördelas av makthavare som tror att de vet bättre än du. Därför vill du bidra till Kompasspoddens arbete. Din donation kommer att användas till att finansiera löpande omkostnader, så som webbplattform, utrustning, resor och marknadsföring. Vi är dig evigt tacksamma.

Tjänsteman €6 / mån

Om du duschar före jobbet istället för efter har du sannolikt möjlighet att bidra lite mer än den som sliter vid det löpande bandet. Din donation kommer att användas till att finansiera löpande omkostnader, såsom webbplattform, utrustning, resor och marknadsföring. Vi är dig evigt tacksamma.

Kapitalist €12 / mån

Du äger företaget och riskerar både ditt kapital och ditt anseende på den fria marknaden. En del av ditt överskott är du beredd att använda för att stödja Kompasspoddens frihetliga arbete.

Din donation kommer att användas till att finansiera löpande omkostnader, såsom webbplattform, utrustning, resor och marknadsföring. Vi är dig evigt tacksamma och som tack kommer vi att nämna dig i ett av våra poddavsnitt (om du så önskar).

Aristokrat €24 / mån

För dig är inte pengar något bekymmer, och har aldrig varit. Mecenatskap ligger däremot i blodet och därför vill du självklart lägga en del av avkastningen från det ärvda kapitalet till att stödja Kompasspoddens kamp mot egendomsskatter av alla slag.

Din donation kommer att användas till att finansiera löpande omkostnader, såsom webbplattform, utrustning, resor och marknadsföring. Vi är dig evigt tacksamma. Som tack får du givetvis ett omnämnande i podden, om du så önskar.

Till vår Patreonsida.

Stöd Kompass frihetliga arbete via Patreon!
Become a patron at Patreon!