9: Den konservativa vågen och de klimatauktoritära

Lars Anders analyserar hur den konservativa vågen har splittrat det liberala lägret i svensk politik och tvingat progressiva socialliberaler att bekänna färg. Blanche genomskådar de klimatauktoritäras försök att för klimatets skull behålla de frihetsinskränkningar vi drabbats av som en konsekvens av Coronapandemin.

Turn on, tune in, freak out!

Stöd Kompass frihetliga arbete via Patreon!
Become a patron at Patreon!