8: Försvara dig

Rätt och fel betyder något annat i svenska domstolar än vad det betyder för folk i allmänhet. Skillnaden märks tydligt när det gäller rätten till självförsvar. Moraliskt är det en självklarhet att den som blir attackerad ska ha rätt att försvara sig, men den som gör det riskerar att dömas till stränga straff.

I veckans avsnitt diskuterar vi vad som har gått fel i svenskt rättsväsende, varför rätten till självförsvar är en frihetlig hörnsten, och vad som händer med ett samhälle när det är den angripna, inte angriparen, som förväntas backa.

Turn on, tune in, freak out!

Stöd Kompass frihetliga arbete via Patreon!
Become a patron at Patreon!