5: Övervakningsepidemin

I spåren av Coronaepidemin ser vi övervakningssamhället expandera med utbredd ansiktsigenkänning och spårningsappar. Pandemin har skapat en mentalitet där personliga uppoffringar anses vara det rätta att göra, men när vi väl har offrat vår personliga integritet är den svår att återta.

Vi passar även på att slå hål på myten att övervakning inte är ett problem så länge den utförs av privata aktörer. Nätets fem jättar har blivit en så självklar del av människors professionella och privata tillvaro att det är svårt att leva utan dem. Frågan är om de över huvud taget går att välja bort i det moderna samhället.

Turn on, tune in, freak out!

Stöd Kompass frihetliga arbete via Patreon!
Become a patron at Patreon!