36: Till skolbolagens försvar

Klimatrörelsens retorik kring Black Friday avslöjar att aktivisterna betraktar reashoppare som lättledda och oförmögna att hushålla med sina resurser. Retoriken kring friskolors vinster är däremot en proxydebatt i syfte att dölja skolans verkliga problem. Det är inte skolorna elever köar till som är problemet, utan de som ingen söker sig till.

Turn on, tune in, freak out!

Stöd Kompass frihetliga arbete via Patreon!
Become a patron at Patreon!

En kommentar

  1. Har lyssnat på era intressanta synpunkter om friskolans för och nackdelar. Det fanns nog många goda tankar när idéerna började ta form innan reformen sjösattes. Skulle nog tro att den tidigare genomförda kommunaliseringen ligger som en faktor bakom. Man tänkte sig nog också att skolformen skulle i första hand bidra till en konkurrens om utbildningskvalitet och kunskapsnivå, men konkurrensen har ju tagit sig helt andra uttryckssätt såsom fria datorer och glädjebetyg. Du Lars Anders tar ju också upp detta faktum, men ditt huvudförslag blir då inte en skärpning av metoder och regler för betygsättning utan ditt alternativa antagningssystem där den högre utbildningsnivån står för antagning av elever/studenter med adekvata kunskaper. Det är tankar jag själv har haft lång tid under min lärarkarriär efter att ha sett betygsnivåerna öka och förkunskaperna minska i min roll som universitetsadjunkt i matematik. Dock tror jag att det är en dyr administrativ apparat av en dimension som effektivt kommer hindra att detta kommer att genomföras. Det är så mycket enklare att utgå från redan satta betyg trots den uppenbara rättsosäkerheten. Du tar upp forskning som visar att resultaten skulle vara bättre hos friskolorna än hos kommunala skolor. Jag är ju personligen mycket intresserad på grund av min bakgrund och följer debatten noga och kan inte påstå mig ha sett mycket till av den typen av forskning, och utan att det minsta förringa allmänhetens förmåga och intresse, hur skulle det kunna slå igenom vid val av en viss skola. Hur som helst så måste det vara resultat på någon typ av statistisk nivå för jag är övertygad om att skolkvaliteten är tämligen varierande både inom friskolorna och de kommunala. Finns säkerligen kommunala skolor som fungerar bättre än många friskolor. Det finns också paradoxer som är värda att lyfta fram och granska. En som väcker tankar är att andelen utbildade lärare på statistisk nivå lär ägre i friskolorna än i de kommunala. Det borde ju ändå finnas en korrelation mellan lärarutbildning och undervisningsskicklighet även om det också troligen gäller på statistisk nivå.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *