35: En frihetlig miljörörelse

Miljörörelsen är inte bara dålig för människor, utan även för miljön. I stället föreslår vi ett alternativ: en ny miljörörelse som utgår ifrån frihetliga värderingar. Decentralisering, äganderätt och respekt för kulturlandskapet är vad planeten behöver.

Turn on, tune in, freak out!

Stöd Kompass frihetliga arbete via Patreon!
Become a patron at Patreon!