34: Feminismen som maktmedel

Feminismen är en förvirrande ideologi: samtidigt som den hyllar kvinnor betraktar den konsekvent kvinnor som viljesvaga offer för normer och strukturer. Det finns en förklaring till att feminismen har hamnat så långt ifrån den gamla rösträttskampen – den är först och främst ett politiskt maktmedel.

Turn on, tune in, freak out!

Stöd Kompass frihetliga arbete via Patreon!
Become a patron at Patreon!