23: Den ställföreträdande hämnaren har misslyckats

Nyligen ägde en brutal tortyrvåldtäkt rum på en kyrkogård i Solna. Den sortens brott behöver sonas, och när inte staten gör sitt jobb som ställföreträdande hämnare kommer förr eller senare någon annan att göra det.

Den senaste tidens våld illustrerar även statens misslyckande i bredare bemärkelse. Statsindividualismen, enligt vilken staten ska garantera vår trygghet i utbyte mot ett visst mått av vår frihet, har i stället resulterat i att vi förlorat både frihet och trygghet.

Turn on, tune in, freak out!

Stöd Kompass frihetliga arbete via Patreon!
Become a patron at Patreon!